Monday, September 12, 2005

PINOY, YOU DECIDE!

Kaya nga may duling at may bulag;

Meron ding nagbubulag-bulagan sa gitna ng hinagpis ng sambayanan.

Mayroon namang gising ngunit ayaw kumilos

dahil na rin sa kanilang taglay na katamaran

o kaya'y may tumatahimik dahil sa sila'y naaambunan.


Sa karamihan sa atin na ayaw ng maling patakaran,

sinasabing tayo'y supersibo sa tingin ng mga gahaman.

Paano ba nama'y tila iilan lamang

Ang umi-squeal at nagsasabi ng katotohanan.


Pumili ka ngayon, Pinoy, kung saan ka pupunta:

sa kamay ba ng sinungaling

o sa panig ng mahal nating Bayan?


4 comments:

Anonymous said...

Your blog is nice Keep up the great work. I'm sure you'd be interested in cheap secured loans Get cheap secured loans

Anonymous said...

Under contruction
I've mentioned in the past few weeks that I was writing new software for our blogs to run on.
Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!

I have a pen manufacturers site. It pretty much covers pen manufacturers related stuff.

Come and check it out when you get time

nonongg said...

I was led on by M's blog. Your poem reminded me of Mr. Tinio's (Prof, 1973) ad lib bursts in class (panitikang pilipino)- those were the early months of Martial Law. So, "Bangon sa Pagkakagupiling" will again echo (or is it "An Army of Youth") in our schools.

cory* said...

nonongg with a double 'g',

Mabuhay!

Actually it won't pass as a "poem'; I just type whatever pops into my mind;

I just hope that more people see the Light sooner rather than later.