Friday, August 25, 2006

GOOGLE IT!

This is awesome!

TRY it....  • 2- I-type ang salitang “sinungaling”
  • 3- Pindutin ang “Sinuswerte Ako” o “I’m Feeling Lucky”
  • 4- I-send mo to sa iba habang di pa ginagalaw ng Google

******

No comments: