Friday, July 21, 2006

INUTIL in Malacanang

Mabagal talaga ang pagresponde ni gng. pidal at kanyang alipores
sa paglikas ng mga Pinoy sa Lebanon.
Aba'y isang linggo nang mahigit bago pa
nagpalabas ng pera para sa evacuation.
Ano kaya ang iniisip ng mga ito?
Kung paano matabunan ang issue tungkol kay Bolante
at paghanap ng masisisi para maipakulong ang kanyang mga
kaaway?
INUTIL itong huwad na pang-ulo!
Ulo ng kurakot!
Ambisyosa masyado
at walang kakurap-kurap
na magsabing
pinili siya ng Diyos?
Kapal!
~

4 comments:

Anonymous said...

Here are some links that I believe will be interested

Anonymous said...

Here are some links that I believe will be interested

Anonymous said...

Looks nice! Awesome content. Good job guys.
»

Anonymous said...

Hi! Just want to say what a nice site. Bye, see you soon.
»