Monday, September 04, 2006

English-Tagalog Translation: New Version

Bagong Salita sa Wikang Tagalog
Nakalista sa baba ay mga titulo ng mga posisyon sa English at
ang bagong nababagay na bansag sa kanila sa wikang Pilipino:
 • President - Pasimuno
 • Vice President - Kunsintidor
 • Secretary - Palsipikador
 • Treasurer - Kubrador
 • Auditor - Kasabwat
 • Business Manager - Gastador
 • Public Relations Officer - Tsismoso
 • Sergeant-at-Arms - Pasaway
 • Representative - Pahamak
 • Observer - Usisero
 • Advocate - Taga-batikos
 • Spokesman - Bolero
 • Moderator - Taga-bulabog
 • Announcer - Manggugulat
 • Monitor - Taga-silip
 • Inspector - Taga-lapirot
 • Investigator - Mangangalkal
 • Enforcer - Tirador
 • Jail Warden - Sadista
 • Prosecutor - Tagapaglait
 • Judge - Tagahugas-kamay
 • Aide - Taga-istorbo
 • Assistant - Galamay
 • Adviser - Sulsol
 • Consultant - Mangangalakal
 • Contractor - Estapador
 • Expert - Punong-Yabang
 • Technical Writer - Manlilinlang
 • Spin Doctor - Taga-himas
 • Headhunter - Taga-silat
 • Headshrinker - Basagulero
 • Director - Taga-udyok
 • Manager - Taga-kulit
 • Boss - Busabos
 • Supervisor - Ambisyoso
 • Chief Accountant - Punong-Gahaman
 • Sales Vendor - Pirata
 • Collector - Mangingikil
 • Custodian - Taga-ligpit
 • Dispatcher - Taga-dispatsa
 • Distributor - Taga-kalat
 • Delivery Man - Taga-iwan ng Gamit
 • Circulation Head - Taga-bilog ng Ulo
 • Purchaser - Palengkera
 • Receptionist - Palikera
 • Clerk Typist - Taga-parami ng Papel
 • Messenger - Tagatulak ng Papel
 • Janitor - Taga-limas
 • Plumber - Taga-tagas
 • Repairman - Mambubutingting
 • Gardener - Damuho
 • Utility Man - Inutil
 • Watchman - Istambay
 • Security Guard - Bantay-Salakay
 • Doorman - Nagpapalusot
 • Driver - Kaskasero
 • Chance Passenger - Malas na Nakikiangkas
 • Comedian - Alaskador
 • Entertainer - Kerengkeng

Ayos ba?

No comments: