Thursday, November 29, 2007

Look who's talking!


Breaking News sa Inq.net:

Arroyo brands Trillanes uprising ‘defiance of rule of law’

Look who's talking!

Baka naman nagpalit na ng propesyon ang gahgah?

Komedyante rin pala siya,

aside from being the number one corrupt director of all time!

Same is true when she called for Myanmar to release Suu Kyi.

Dito nga sa local scene eh, hindi magawang i-release ang mga

kinidnap at kinulong, nakialam pa sa ibang Bansa!?

Galing magpanggap ng magnanakaw. Akala mo'y santita.....

yun pala'y __________________!!!!!

{please fill in the blanks!}

No comments: