Monday, September 24, 2012

From COPY-PASTE TO GHOST EMPLOYEES...What`s next?!

ILANG linggo naa ang nakalipas, itong si sotto  ang laman  ng balita dahil sa copy-paste part 2 . NGAYON naman, si iskong moreno
[screen name lang yan! hindi ang tunay na ngalan!]

Ayos!

This reflects the kind of supposedly-"public servants" we have in government.
We can only blame ourselves for listening to the lies of these alligators dressed in barong tagalog.

TANDAAN: nasa atin ang karapatang magluklok sa kanila sa puwesto.
Hahayaan pa ba natin silang mangulekta ng pera ng Bayan?

Naman. Naman!

Isko may alagang 200 'multo'


No comments: